Giving a Voice to Deaf People in Metal Sector (VOC2DEAF)

I. Literatür taraması ve sorun analizi

İş paketinin lideri: Ankara Sanayi odası

 1. Araştırma makalesi ve projelerle ilgili araştırmaları özetlemek için kılavuz hazırlama
 2. Anket oluşturma ve yürütme
 3. Firmalar ve hedef kitle için odak grup toplantısı yapma
 4. Metal endüstrisinde kullanılan standart makine unsurlarını üretim hattında tanımlama
 5. Hedef kitle ve firma problemini tanımlama
 6. İşaret dili oluşturma yöntemi geliştirme
 7. Firma için rehber yapısını geliştirme
 8. En az 100 standart makine unsurundan oluşan bir liste oluşturma
 9. Taslak kâğıdı yazma
 10. İç değerlendirmelerde bulunma
 11. Raporu sonlandırma
 12. Ortakların kendi dillerine çevirme

II. Teknik işaret dilinin oluşturulması

İş paketinin lideri: Avrupa İşaret Dili merkezi (Europeiskt Teckenspråkcenter)

 1. Standart makine unsurlarını işaret diline çevirme
 2. Video çekimi
 3. Her ortağın dilinde e-kitap yazma
 4. İç değerlendirmelerde bulunma
 5. Sonuçlandırma

III. Kılavuz ve müfredat oluşturulması

İş paketinin lideri: Hacettepe üniversitesi

 1. Müfredatı oluşturma, ortakların diline çevirme, işaret diline çevirme
 2. Firmalar için rehber yazma
 3. Makine teknolojisi kitapçığını AR teknolojisine göre yazma
 4. İç değerlendirmelerde bulunma
 5. Sonuçlandırma

IV. Artırılmış gerçeklik(AR) teknolojisi ile eğitim içeriklerinin oluşturulması

İş paketinin lideri: Simsis Sayısal Çözümler Bilişim Yazılım Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi

 1. Müfredatları bir araya getirme
 2. 3D modelleme
 3. CAD veri optimizasyonu
 4. UW Unwrapping
 5. Animasyon ve benzetim (simülasyon) programlaması
 6. Fotogerçekçi yüzey ve malzeme oluşturma

V. Uygulama ve etki analizi

İş paketinin lideri: Pamukkale Üniversitesi

 1. TürkTraktör ‘de pilot uygulama
 2. Uygulama raporunun yazılması
 3. Ortakların kendi ülkesinde uygulama için bir model oluşturma
 4. Ortaklar için eğitim oluşturma
 5. Eğitim verme
 6. Ortakların ülkelerinde uygulama
 7. Modelin gerekirse ortaklar tarafından verilen geri bildirime göre değiştirilmesi
 8. Uygulama raporunun yazılması