Rot Mili

Rot mili, direksiyon ile ön tekerlekler arasındaki bağlantı sağlar.Rot mili direksiyon kutusundan aldığı hareketi tekerleklere iletilmesine yardım eder.

Rulman

Rulmanlar makine parçalarıdır. Birbiri ile bağlantılı makine elemanları arasında kuvvet ve dönme hareketinin aktarılmasını sağlarlar. Rulmanlar sayesinde makinedeki tüm hareketler kolaylaşır ve makine parçaları arasında sürtünme azalır.

Bilyeli Rulman

Bilyeli rulman da, rulman yatakları arasında bilyeler vardır.Bilyeli rulman, dönme sürtünmesini azaltır.Bilyeli rulman radyal ve eksenel yükleri destekler.Küçük yük uygulamalarında kullanılır.

Konik Makaralı Rulman

Konik makaralı rulmanların iç kısmı konik bir yapıya sahiptir.İç ve dıştaki halkaların arasında makaralar bulunur.Bu rulmanlar, farklı yönlerden gelen yükleri taşıyabilmek için kullanılır.

Silindirik Makaralı Rulman

Bu rulmanlar, mile dik yönde gelen büyük yükleri taşıyabilirler. Yüksek hızda dönebilirler.Genellikle konveyör bant sistemlerinin makaralarında kullanılırlar.

Masuralı Rulman

Bu rulmanlar aşırı yükler ve darbelere karşı çalışan sistemlerde kullanılırlar. Dönen makine elemanları arasında yükleri aktarırlar.  Bu rulmanlar yüksek dönme hızları sağlarlar.

Rulman Manşonu

Manşonlar, konik rulmanların kolay montajında ve sökülmesinde kullanılırlar. Manşonlar rulmanların takıldıkları yerde sıkı ve sabit biçimde kalmasını sağlar.

Çelik bilye

Bilyeli rulmanlarda kullanılır.  Küre şeklinde bir yuvarlanma elemanıdır. Sürtünme kuvvetleri diğer rulmanlara göre daha düşüktür.

Segman

Yuvarlak ve esnek bir makine parçasıdır. Motordaki piston ve silindirin arasına konulur. Mekanik sistemlerde sızıntıyı önler. Segmanlar sayesinde pistondaki ısı silindire geçer; piston soğumaz. Silindirlerin üstündeki yağı sıyırır ve yağın yanmasını engeller.

İç Segman

İç segmanlar deliklerin içine takılırlar. Genellikle motorlarda, türbinlerde ve pistonlarda kullanılırlar. İç segmanlar parçaları sabitlemek için kullanılır.

Dış Segman

Dış segmanlar, millerin dış yüzeyine takılırlar. Genellikle dişli çark, kasnak, rulman gibi makine elemanlarının sabitlenmesi için kullanılırlar.

Somun

Ortasında delik olan bağlantı elemanıdır. Makine parçalarını birbirine bağlar.  Cıvata ile birlikte kullanılır.

Altıköşe Somun

Altıköşe somunların altı kenarı vardır.En çok kullanılan somun tipidir.Cıvata, saplama gibi makine elemanları ile kullanılırlar.  İki parçayı birbirine bağlamak için kullanılır.

Kelebek Somun

Kelebek somunun iki kenarında kanat vardır.Bu kanatlar sayesinde elimizle takıp çıkarabiliriz. İki ya da daha fazla parçayı bağlamakta kullanılırlar.

Halka Somun

Halka somunlar halka şeklindedir. İplerin ve zincirlerin bir yere asılmasında ve taşınmasında kullanılır.

Rondela

Rondela, ortasında delik olan ince bir plakadır. Cıvata ve somunlarla kullanılır. Genellikle metal veya plastiktir.  Korozyonu ve sızıntıyı önler.

Düz Rondela

Ortasında bir delik bulunan daire biçimli ve düşük kalınlığa sahip makine elemanlarıdır. Cıvata, somun gibi makine elemanlarının takıldığı yerin yüzeyine zarar vermesini önlerler.

Yaylı Rondela

Kesilmiş bir halka biçimindedir. Yay gibi esner. Titreşimli çalışan makinelerde kullanılırlar. Titreşimden dolayı gevşemeyi önlemek için kullanılır.

Cıvata

Cıvatanın üzerinde dişler vardır.  İki parçayı sabitlemek ve konumlarını korumak için kullanılır. Cıvatalar, bir delikten geçer.  Cıvata rondela ve somunla bağlanır.

Altıköşe Başlı Cıvata

Altı kenarı vardır. Ahşap, metal, plastik ve diğer malzemeleri birbirine sabitlemek için kullanılırlar. Altıgen cıvatalar endüstride en çok kullanılan cıvatalardandır.

Havşa Başlı Cıvata

Konik biçimde bir kafaya sahiptir.Takıldıkları yerde cıvata başının çıkmasının istenmediği yerlerde kullanılırlar.  İki parçanın birbirine göre merkezlenmesine yardımcı olurlar.

Kelebek Başlı Cıvata

Kelebek somuna benzerler.Kanatlar sayesinde elimizle takıp çıkarabiliriz. İki ya da daha fazla parçayı bağlamakta kullanılırlar.

Saplama

Saplama üzerinde diş olan mil şeklinde bir parçadır. Başsız bir makine cıvatasına benzer. Birden fazla parçayı birleştirmek için kullanılır.  Her iki ucunda da diş vardır. Saplamanın bir ucu birleştirilecek parça üzerindeki yuvaya bağlanır. İkinci ucuna bir somun takılır ve parça sıkılır.

Kasnak

Kasnak, bir aks veya şaft üzerinde dönen bir tekerlektir. Kasnak bir mil üzerine sabitlenir ve döner. Bir kasnaktan diğer kasnağa kayışlar yardımıyla hareket transfer edilir.  Dönme hızını değiştirmek için farklı büyüklükteki kasnaklar kullanılır.

Kayış

Kayışlar esnek makine elemanlarıdır.Kayışlar, kasnakları paralel olarak bağlamak için kullanılırlar. Kayışlar bir milden diğer bir mile güç ve dönme hareketi aktarırlar.

Dişli Çark

Dişli çark, dişleri olan, dönen, silindir şeklinde bir makine elemanıdır. Dişli çarklar, diğer dişli çarklarla birlikte çalışırlar. Dişli çarklar bir mekanizmanın hızını, torkunu ve yönünü değiştirebilir.  Bu nedenle, dişli mekanizması basit bir makine olarak kabul edilebilir.

Düz Dişli Çark

Düz dişli çarkların dişleri, mil eksenine paraleldir. Düz dişli çarklar, makinelerde hareketi ve gücü bir milden diğerine aktarmak için kullanılırlar. Makinenin hızını ve dönme gücünü etkilerler.

Helis Dişli Çark

Helis dişli çarkların dişleri, mil eksenine göre açılıdır.Düz dişli çarklara göre daha büyük yükler altında çalışabilirler.  Daha sessiz çalışırlar.

Konik Dişli Çark

Konik biçime sahip dişli çarklardır. Birbirine dik ya da belirli bir açıda çalışan miller arasında hareket ve güç iletiminde kullanılırlar.

Kremayer Dişli

Kremayer dişli, dikdörtgen kesitli bir çubuğun üzerine diş açılarak üretilir.Küçük bir dişli çark ile birlikte çalışırlar. Bu dişli çarkın yaptığı dönme hareketi, İleri-geri doğrusal harekete dönüşür.

Sonsuz Vida ile Karşılık Dişlisi

Sonsuz vida ve karşılık dişlisi, birbirine dik olan millerde kullanılırlar. Sonsuz vida, karşılık dişlisini çevirir. Gücü büyük miktarda artırırken hızı büyük ölçüde azaltırlar.

Ayna Mahruti Dişlileri

Tekerlekleri ve aksları ileri ve geri döndürmek için kullanılır.Motorlu taşıtlarda güç aktarırken performansı artırır. Tekerleklere ilave güç sağlarlar.

Kam ve Takipçisi

Kam, yumurtaya benzer. Kam bir motora bağlı şekilde döner. Takipçi ise kamın üzerinde ileri-geri hareket eder. Dönme hareketini İleri-geri hareketine dönüştürür.

Yay

Yay, elastik, enerji depolayan bir makine elemanıdır. Çekme kuvveti ile uzar. Basma kuvveti ile sıkıştırır. Yaylar, yükün etkisi altında bükülür ve yük kaldırıldığında orijinal şekline geri döner. Yaylar metal veya plastik olabilir.

Basma Yayı

Basma yayları, eksenine dik yönde kuvvete maruz kaldığında sıkışır. Üzerindeki yük kalktığında da eski haline gelir. Bir sistemde oluşan darbeleri yumuşatmaya yarar.

Çekme Yayı

Çekme yaylarının uç kısımları genellikle kanca şeklinde üretilirler. Çekme yayları, eksenine dik yönde çekme kuvveti geldiğinde açılır ve genişler. Üzerindeki geçme yükü ortadan kalktığında da eski haline gelir.

Yaprak Yay

Yaprak yaylar, ince uzun dikdörtgen çubukların birleştirilmesiyle elde edilir. Kamyon, tren gibi ağır yük taşıyan taşıtların tekerlerindeki titreşimi önler.

Yağ keçesi

Yağ keçesi, sızıntıyı önler. Millere ve yataklara kir ve yabancı girmesini önler. Yağ keçeleri yapıştırıcı ile metal parçaya yapıştırılır.

O-ring

O-ring, simit şeklinde contadır.  Mekanik sistemlerde sızdırmayı önler. Montaj sırasında iki veya daha fazla parça arasına sıkıştırılır.

Conta

Contalar sızdırmazlık ve yalıtım sağlarlar. Kağıt, kauçuk, silikon, metal gibi düz bir malzemeden yapılırlar.

Diferansiyel

Diferansiyel bir dişli sistemidir. Tekerleklerdeki gücü arttırır. Aracın virajı dengeli dönmesini sağlar

Aks Mili

Diferansiyelden döndürme hareketi çıkar.  Millerle bu hareket iletilir. Bu hareketi tekerleklere ileten millere aks denir

Piston

Piston, bir silindir içine çok hassas şekilde yerleştirilmiş disk şeklinde parçadır.Motor, pompa ve kompresör gibi makinelerde piston koluna bağlı olarak kullanılır.  Motorlu araçlarda kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çevirir.

Piston Kolu

Piston kolu, pistonla krank milini birbirine bağlayan parçadır.  Pistondan aldığı hareketi krank miline iletir. Piston kolu krank milinin dönmesini sağlar.

Mil

Miller silindirik şekilli makine elemanlarıdır. Miller; dişli çark, kasnak gibi dönen makine elemanlarını taşırlar.  Miller  bir parçadan başka bir parçaya güç aktarmak için kullanılırlar.

Krank Mili

Krank mili içten yanmalı motorlarda pistonun ürettiği enerjiyi motor miline aktarır. Krank mili Motor milinin dönmesini sağlar.  Krank mili krank kolu olarak da isimlendirilir.

Kam Mili

Kam mili, taşıtlarda motorun dengeli çalışmasını sağlar. Üzerinde yumurtaya benzeyen çıkıntılar vardır.

Burç

Burç, serbest kaymalı yataktır.Burç, dönen parçalara yataklama yapar. Mekanik parçalar arasındaki boşluğu ve gürültüyü ortadan kaldırır.   Delik içerisine yerleştirilir.

Mil Ayar Bileziği

Mil ayar bilezikleri, halka şeklindeki plastik veya metal cihazlardır.Bir milin dış yüzeyine bağlanır. Motor bileşenlerini, dişli gruplarını, zincir dişlilerini ve yatakları sabit tutarlar.

Mil Ara Bileziği

Mil ara bileziği,  mil ayar bileziğine benzer.İki makine elemanı arasına yerleştirilir. İki makine parçası arasındaki konumu kontrol ederler.

Freze Malafası

Freze malafası, freze için takım tutucudur.Dönen frezeleri rijit bir şekilde tutarlar.Mil üzerine monte edilirler. Milin dönme hareketini ve torkunu kesici takıma iletirler.

Hassas Kilitleme Somunu

Kilitleme somunları, dönen parçaları ve ters dönen milleri sabitlemek için kullanılır.Güvenli bir bağlantı sağlar. Tırnaklı anahtar kullanarak hızlı bir şekilde bağlanır.

Çektirme Civatası

Çektirme cıvataları, makine iş mili ile takım tutucu arasındaki bağlantıyı sağlar Frezeleme işleminde kullanılırlar.

Fren Diski

Fren diski bir fren türüdür. Fren diski araçların fren sisteminde bulunur. Kontrollü yavaşlama sağlar.  Motorlu taşıtlarda en yaygın fren, hidrolik tahrikli fren diskidir.

Flanş

Valfleri, pompaları ve diğer ekipmanları bağlamak için kullanılır. İki makine veya tesisat elemanının sızdırmaz şekilde birleştirilmesine yarar.

Kaplin

Kaplin, güç aktarımı sağlar. En temel makine aksamlarından biridir. Makinelerde güvenli güç aktarımında kilit bir öneme sahiptir. Kaplin, motor aldığı döner hareketi şafta iletir.

Punta

Torna tezgahında iş parçasını sabit tutan bir makine elemanıdır. Tornaya konan parça ayna ve punta arasına yerleştirilir.  Punta, parçaları sabitlediği için uzun iş parçalarının esnemesini önler.

Pens

Pensler, silindirik kesici takımların bağlamak için kullanılırlar.Matkap, freze ve klavuz gibi kesici takımları tutturmak için kullanılırlar.  Pens tutucusu ile birlikte kullanılırlar.

Kılavuz

Kılavuzlar, vida dişleri oluşturmak için kullanılan aletlerdir.Kılavuz deliğin içinde diş açmak için kullanılır.  1, 2 ve 3 olarak numaralandırılırlar ve bu sırayla kullanılırlar.

Pafta

Pafta vida dişi açar.  Pafta silindirik parçaların dış yüzeyine vida dişi oluşturmak için kullanılır.

Üniversal mafsal

Üniversal mafsal, iki farklı mili farklı eksenlerde bağlar.Hareket iletmek için kullanılır. Taşıtlarda, tarım araçlarında ve inşaat araçlarında kullanılırlar.

Küresel Mafsal

Küresel mafsallar bilyeli yataklardır. Arabanın sağa – sola dönüşünü kontrol ederler.

Karter

Karter bir yağ tankıdır. Makine ve motorlarda motorun veya dişli kutusunun alt kısmında bulunur.  Pistonlu içten yanmalı motorda karterin içinde krank mili  vardır. Karter, sistemdeki yağı depolar ve soğumasını sağlar.

Yağlama Nipeli

Bir makinenin verimli çalışması için iyi bir yağlama yapılması gerekir. Yağlama nipeli, rulman ve burç gibi makine elemanlarını yağlamak için kullanılır.

Yağ Tapası

Yağ kartelinde bulunan yağın dışarı sızmasını önler. Aynı zaman da yağ kartelinde bulunan yağı boşaltmak için kullanılır.

Mastar

Mastarlar hassas bir ölçü kontrol aletidir.Mastarlar, bitmiş iş parçasının ölçüsünü kontrol etmek için kullanılır. Talaşlı imalat ile işlenen ürünlerin ölçülerinin hızlı olarak kontrol edilmesi gerekir. Bunun için mastarlar kullanılır.

Tampon Mastar

Tampon mastarları, delik boyutlarının kontrol edilmesinde veya ölçülmesinde kullanılır. Delik ölçülerinin uygunluğunu kontrol eder. Bir tarafı "geçer" diğer tarafı "geçmez" olarak ayarlanır.

Çatal Mastar

Çatal Mastar bir kontrol aletidir.Bir parçanın dış çapının doğruluğunu kontrol eder. Bir tarafı "geçer" diğer tarafı "geçmez" olarak ayarlanır.

Teleskopik mastarlar

Teleskopik mastarlar delik iç çap ölçülerinin kontrolünde kullanılır..Delik, delik içerisindeki kanal, ve slotların ölçülerini kontrol eder. T şeklindeki bir kol, iki teleskopik çubuk ve bir kilitleme vidasından oluşur.

Vida Mastarı

Silindirik iç ve dış yüzeylere açılmış olan vidaların hassas olarak kontrollerinde kullanılır.Çok hassas kontrol aletidir. İki ucu vardır: Geçer ve Geçmez

Perno

Perno silindirik şekilli bir makine elemanıdır.Perno, makine elemanlarını hareketli birleştirme yapmak için kullanılır. Perno genellikle makinelerin oynak olması gereken yerlerinde kullanılır.

Gupilya

Gupilya bağlantı elemanıdır.Titreşimli çalışan makinelerde bağlantı elemanlarının kendiliğinden çözülmesini önler. Somun ve perno gibi bağlantı elemanlarını emniyete alır.

Pim

Pim silindirik ya da konik ince, uzun bir makine elemanıdır.Pim, birden fazla parçayı sabitlemek için kullanılır. Pimler parçaları merkezlemek için de  kullanılır.

Vidalı Pim

Vidalı Pimler, tüm gövdesinde vida dişi bulunan başsız bir cıvatadır.

Yarıklı Pim

Yarıklı pim mekanik bağlantı elemanıdır.Ortasındaki yarık yaylanmasını sağlar.Yüksek karbonlu yay çeliği malzemeden üretilir. İki veya daha fazla parçanın konumunu sabitlerler.

Konik Pim

Konik pim, bağlantı elemanıdır.Bir ucu diğerinden biraz daha büyük çapa sahiptir.Sökülüp tekrar kullanılabilirler. Parçaları sabitlemek ve merkezlemek için kullanılır.

Perçin

Perçin, iki veya daha fazla parçayı kalıcı olarak bağlamak için kullanılır. Bir ucunda kafa bulunan düz bir silindirik mildir.

Kanca

Kanca bükülmüş bir metal parçasıdır Bir şeyleri tutmak veya asmak için kullanılır .

Caraskal

Caraskal yük kaldırmak için kullanılır. Caraskal’da özel bir dişli çark mekanizması bulunur. Az kuvvetle yük kaldırabilirler.Kaldırdıkları yükü istenilen konumda tutabilirler. Caraskal yükü istenilen mesafeye kadar kaldırabilir.

Fırdöndü

İki tane birleştirilmiş halkaya benzer. Zincir ya da ipin bağlandığı yerlere takılırlar. Bir zincir veya ip dönerken başka bir zincir veya ipin dönmesini engeller.

Çektirme

Çektirme, standart bir el aletidir. Ortasında zorlama vidası vardır. Bir milden parçaları çıkarmak için kullanılır. Milden, yatak, kasnak veya dişli gibi parçaları çıkarır. . Yuvarlak şekilde açılan ve kavrayan iki veya üç bacağı vardır.

Segman Pensesi

Segman Pensesi, Segmanları sökmek ve takmak için kullanılırlar.

Standart Pense

Pense, parçaları tutmak için kullanılan el aletleridir. Pense, telleri bükmek ve kesmek için kullanılabilir.

Lokma

Cıvataları ve somunları sökmek ve takmak için kullanılır. Lokma kolu ile kullanılırlar. Farklı boylarda Lokma kolları vardır.

Mafsallı Lokma

Mafsallı Lokma cıvata ya da somunları sökmek için kullanılır. Mafsallı Lokma farklı açılarda hareket edebilir.  Mafsallı Lokma kapalı ve dar çalışma alanlarında kullanılır.

Alyan Lokma

Alyan lokmalar güçlü sıkma gereken durumlarda kullanılır. Cıvata ve vidaları sıkmak için kullanılır. Montaj sırasında çalışma alanı dar ise kullanılır. , Alyan lokmanın başında altıgen şeklinde bir soket vardır.

Tork Anahtarı

Tork anahtarı, cıvata ve somunları belirli bir kuvvette sıkmak için kullanılır.

Allen Anahtar

Allen anahtarı bir altıgen anahtardır.Küçük el aletleridir. Altıgen cıvata ve vidaları bağlamak ve sökmek için kullanılır.

Açık Ağız Anahtar

Açık ağız anahtarlar, ağız kısmında U şeklinde açıklık vardır.Cıvatanın veya somunun iki zıt tarafını tutarlar.Cıvata ve somunları sıkmak ve gevşetmek için kullanılırlar.Her iki ucunda farklı büyüklükte açıklıklar vardır.

Yıldız Anahtar

Somun, civata gibi bağlantı elemanlarının gevşetilmesi ve sıkılması için kullanılırlar.Anahtar, cıvata veya somunun etrafını sarar. Daha fazla hareket ve tork sağlar.

Kanca Anahtar

Kanca anahtarı C anahtar olarak da isimlendirilir.Tespit halkalarını  ve kilitleme somunlarını gevşetmek ve ayarlamak için kullanılırlar.Anahtarın iç kısmında silindirik pim vardır.

Buji

Buji, elektrik akımı iletmek için bir cihazdır.Buji, kıvılcım oluşturarak yanma odasındaki yakıt ve hava karışımını ateşler.

Buji Anahtarı

Buji anahtarı bir el aletidir.Silindir kapağındaki bujileri sökmek veya sıkmak için kullanılır.

Kurbağacık Anahtar

Kurbağacık anahtara ayarlanabilir anahtar da denir.Hareketli bir çeneye sahip açık uçlu bir anahtardır.Farklı boyutlardaki bağlantı elemanlarını sıkmak ve sökmek için  kullanılır.

Komparatör

Komparatör kontrol aletidir. Komparatör saate benzer.Komparatör ile iş parçalarının yüzeylerinin paralelliği kontrol edilir.Silindirik iş parçalarının eksenlerini kontrol etmek için de kullanılırlar.

Kumpas

Kumpas, üzerinde hassas bölmeler bulunan bir ölçü aletidir.İşlenmiş bir parçanın boyutlarını ölçer.İç ve dış çap, uzunluk ve derinlik gibi boyutlarını ölçebilir.

Mikrometre

Mikrometre uzunlukları ölçmeye yarayan hassas mekanik ölçüm aletidir.Mikrometre ile milimetrenin binde biri (1/1000) hassasiyetinde ölçme yapılabilir.

Eğe

Eğe bir el aletidir.Bir iş parçasından az miktarda malzeme kaldırmak için kullanılır.Metal parçaları biçimlendirmek için kullanılırlar.

Mengene

Mengene iş parçası bağlama aracıdırEğeleme, testere ile kesme gibi işlemler sırasında iş parçasını tutar.İki paralel çenesi vardır.Çenelerden biri sabittir. Diğer çene bir kol ile hareket ettirilebilir.

Yağdanlık

Yağdanlık, elle taşıyacak kadar yağ depolar.Yağdanlık, makine parçalarını yağlamak için kullanılır.