Lager

Ett lager minimerar friktionen mellan maskindelar. 

Kullager

Kullager minskar rotationsfriktionen.

Koniskt rullager

Koniska rullager består en yttre och en inre ring med koniska rullbanor, samt med koniska rullar i en rullkroppshållare

Cylindriska lager

Ett cylindriskt rullager en betydligt större kontaktyta. De har låg friktion, hög radiell lastkapacitet och höghastighetskapacitet.

Sfäriskt rullager

Sfäriska rullager har två rullager med en gemensam sfärisk löpbana i ytterringen och två löpbanor i innerringen, vilka lutar i en viss vinkel. Tåll överbelastning och stötar.

Adapterhylsa

Adapterhylsor används för enkel montering och demontering av koniska lager. Adapterhylsan används för att dra åt den runda muttern och dra åt lagret.

Stålkula

Den runda kulan i kullager

Låsring

En låsring fästs på en axel i ett spår för att hindra en axiell rörelse. Låsring används ofta i maskinindustrin

Inre låsring

En inre låsring är en speciell typ av flexibel ring. Invändig låsring är ofta monterad i ett cylindriskt hål.

Utvändig spårring

Utvändig spårring kan användas för att ersätta muttrar, gängade hylsor, saxsprintar.

Mutter

Muttrar används för att ansluta maskinelementen till varandra.

Sexkantsmutter

Sexkantsmuttrar är sexsidiga muttrar.

Vingmutter

En vingmutter ger hävstångseffekt när man skruvar på den med fingrarna

Ringmutter

I ringmutterna kan man hänga rep och kedjor.

Bricka

En bricka används för att fördela belastningen av en bult eller mutter.

Planbricka

Planbrickan är rund och platt och har ett hål för att rymma en bult.

Fjäderbricka

Fjäderbrickor är flexibla . Fjäderbrickor används för låsning.

Bult

En bult är ett gängat fästelement med en utvändig gänga.

Sexkantsbult

Sexkantsbultar är namngivna efter sin form. Huvudet på varje bult har sex sidor

Försänktskruv

Försänkta skruvar används när en slät yta krävs.

Vingskruv

Vingskruv är en bult med ett huvud som en vingmutter

Pinnskruv

En pinnskruv är i huvudsak en bit gängad stång

Remskiva

En remskiva är ett roterande hjul på en axel. En rem används tillsammans med en remskiva.

Rem

En rem överför kraft och rotationsrörelse från en axel till en annan.

Kugghjul

Ett kugghjul är ett roterande hjul med tänder som fungerar ihop med ett annant kugghjul.

Raka kugghjul

Raka kugghjul används för att överföra rörelse och kraft från en axel till en annan. De kan ändra driftshastigheten och ändra på vridmomentet.

Spiralformade kugghjul

Spiralformade kugghjul kan bära mer last. Tänderna är vinklade mot axeln.  

Fasade kugghjul

Fasade kugghjul används oftast för att överföra kraft mellan axlar som skär varandra i 90 graders vinkel.

Kuggstångsväxel

Ett cirkulärt kugghjul (drevet) som kopplar in ett linjärt kugghjul översätter rotationsrörelse till linjär rörelse.

Snäckväxel

En snäckväxel ändrar rotationsrörelsen med 90 grader. Snäckväxelmekanismer överför rörelse och kraft mellan två axlar.

Pinjong och kronhjul

Pinjong och kronhjul används för att snurra hjul och axlar framåt och bakåt.

Fjäder

Fjädrar är elastiska, energilagrande maskinelement. Fjädrar förlängs av dragkraft. Fjädrar komprimeras med tryckkraft.

Tryckfjäder

Tryckfjäder är spiralfjädrar med öppen spiral längs axeln.

Dragfjäder

Förlängningsfjädrar är normalt fästa i båda ändarna av komponenterna.

Bladfjäder

Bladfjädrarna är fästa på bakaxeln och chassit.

Packbox

En packbox är en ring som fungerar som en oljetätning och sitter på flera ställen i en bils motor.

O-ring

En o-ring är en ringformad packning gjord av ett elastiskt material, till exempel någon plast eller syntetiskt gummi.

Packning

De förhindrar läckage från eller in i de sammanfogade föremålen. Tex hålla vatten och olja frånskillda

Differential

Differentialen är ett växelsystem som ger rätt mängd kraft till hjulen och gör att fordonet kan svänga på ett balanserat sätt.

Hjulaxel

Med hjulaxlar överförs den rotationsrörelse som produceras via differential till hjulen.

Kolv

En kolv omvandlar kemisk energi till mekanisk energi i motorfordon.

Vevstake

En vevstake förbinder kolven med vevaxeln.

Axel

Axlar håller roterande kugghjul, hjul och remskivor. Axlar används för att överföra kraft från en del till en annan.

Vevaxeln

En kolv producerar energin. En vevaxel överför energin till motoraxeln.

Kamaxel

Kamaxeln säkerställer en balanserad drift av motorn i fordon. Medan den snurrar skjuts delar ut som kallas lober mot ventilerna.

Bussning

Bussningen sätts in i ett hål. De ger ett lager för roterande maskinelement.

Axelkrage

Axelkragen håller motorkomponenter, kugghjulsenheter, kedjehjul och lager på plats.

Axeldistans

 Axeldistansen är placerad mellan två maskinelement för att hålla avståndet

Fräsfäste

Fräsfäste håller verktygen för en fräsmaskin

Låsmutter

Låsmutter används för att fixera de roterande delarna och vändbara axlar.

Dragtapp

Dragtapp är länken mellan maskinens dragstång och verktygshållaren. De används i fräsningsprocessen.

Bromsskiva

En bromsskiva är en typ av broms. Bromsskivan sitter i fordonens bromssystem och ger kontrollerad inbromsning.

Fläns

En fläns används för att ansluta rör, ventiler, pumpar och annan utrustning för att bilda ett rörsystem.

Koppling

Kopplingen förbinder två axlar vid sina ändar. Kopplingen överför den roterande rörelsen till axeln.

Svarvdubb

Svarvdubb stödjer arbetsstycket mellan toppstocken och ändstocken. Det förhindrar böjning av långa arbetsstycken.

Fjäderhylsa

Fjäderhylsa används för att klämma fast cylindriska skärverktyg.

Gängtapp

Gängtapp är ett verktyg som används för att skapa skruvgängor.

Gängsnitt

Gängsnitt används för att forma eller skära en yttre gänga på utsidan av stavar.

Låskil

Låskil möjliggör montering av maskindelar som kugghjul och remskivor på axlarna på ett löstagbart sätt.

Styrled

Styrleden tar emot rörelsen från ratten.

Kardanknut

 Kardanknut är en led i en kardanaxel, som tillåter axeln att byta riktning. Den kan liknas vid två gångjärn.

Kulled

Kulleder är sfäriska lager. Kulleder styr bilens höger-vänstersväng.

Oljetråg

Ett oljetråg är en oljetank. Den är placerad i botten av motorn eller växellådan, i maskiner och motorer.

Smörjnippel

Smörjnipplar används för att smörja maskinelement som lager och bussningar.

Oljeplugg

Oljepluggen används också för att tappa ur oljan ur oljetråget.

Mätare

Mätarna används för att snabbt kontrollera dimensionerna på det bearbetade arbetsstycket.

Håltolk

Håltolk används vanligtvis vid inspektion av eller mätning av hålstorlekar.

Haktolk

En haktolk kan snabbt verifiera ytterdimensionen av en del.

Teleskåpmätare

Teleskåpmätaren används för att mäta insidan i hål eller cylindrar

Gängtolk

Gängtolk används för att kontrollera toleranser för gängade delar enligt en viss specifikation.

Svängtapp

En svängtapp nvänds vanligtvis för att ansluta de rörliga maskinelementen.

Saxpinne

En saxpinne är ett mekaniskt fästelement som består av ett dubbelvikt stålband eller tråd. Den del på sprinten som är delbar förs igenom ett hål i komponenten, varefter den delas och de två delarna böjs åt varsitt håll.

Spännstift

Spännstift är ett mekaniskt fäste som säkrar positionen av två delar eller fler.

Stoppskruv

Stoppskruv är huvudlösa bultar.

Fjädersprint

Fjädersprint är mekaniska fästelement. De säkrar positionen för två eller flera delar av en maskin i förhållande till varandra.

Konisk pinne

Konisk pinne är ett fästelement som används i ett mekaniskt system. De är stålstänger med ena änden som har en något större diameter än den andra.

Nit

Nit används för att fästa ihop saker permanent

Krok

Används för att dra eller hänga något

Kedjeblock

Kedjeblock används för att lyfta tunga saker

Lekare

En lekare är ett maskinelement som låter det anslutna föremålet, såsom en kedja eller ett rep, en svänghjul eller en ankarridare, rotera horisontellt eller vertikalt.

Avdragare

En avdragare som används för att ta bort delar som lager, remskivor eller kugghjul från en axel.

Låsringstång

Låsringstång används för att ta bort och installera låsringarna.

Tång

Tång är handverktyg som används för att hålla föremål stadigt

Hylsa

En hylsa används för att ta bort och installera bultar och muttrar.

Universalknut

Universalknut används för att dra åt och lossa bultar eller muttrar. De kan arbeta med flexibla vinklar.

Insexhylsa

Insexhylsa är ett verktyg som används för att dra åt bultar och skruvar med sexkantiga hylsor i huvudet.

Momentnyckel

En momentnyckel används för att dra åt bultar och muttrar med en viss kraft.

Insexnyckel

Insexnyckel används för att vrida sexkantsskruvar och skruvhylsor.

Öppen ringnyckel

Öppen ringnyckel används för att dra åt och lossa bultar och muttrar. Det finns olika stora öppningar i varje ände.

Dubbel ringnyckel

Dubbel ringnyckel används för att dra åt och lossa bultar och muttrar. Det finns olika stora öppningar i varje ände.

Haknyckel

Haknyckel används för att lossa låsringar och justera kedjor.

Tändstift

Tändstiftet antänder bränsle- och luftblandningen i förbränningskammaren genom gnistbildning.

Tändstiftsnyckel

De tar bort eller drar åt tändstiften i cylinderhuvudet.

Skiftnyckel

En skiftnyckel har en rörlig käke man kan justera

Precisionsmätare

Precisionsmätare används för att mäta olika ytor så att de följer vad som är bestämt.

Skjutmått

Den används för att mäta dimensionerna på en bearbetad del såsom inre och yttre diametrar, längd och djup.

Micrometer

Ett mätinstrument fär att få fram ett exakt mått

Fil

En fil används för att ta bort fina mängder material från ett arbetsstycke.

Skruvstäd

Ett skruvstäd håller fast saker

Oljekanna

En oljekanna används för att smörja maskiner.

Kam och kamrulle

Kam och kamrullen omvandlar roterande rörelse till linjär rörelse.