1. Ankara Sanayi Odası
  2. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
  3. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
  4. Pamukkale Üniversitesi
  5. Sağırlar Konfederasyonu
  6. Simsis Sayısal Çözümler Bilişim Yazılım Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi
  7. National Technical University of Athens – NTUA
  8. Europeiskt Teckenspråkcenter
  9. Bildungswerk Der Bayerischen Wirtschaft Ggmbh
  10. Europa Training (UK) Ltd

Project duration: 35 months